οξυγονοθεραπεια

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ;